Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.


© Copyright 2018 

Podwójny cios
w szkodniki rzepaku!

Inazuma 130 WG

Wacław Dziendziel
Członek Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” (rzepak 400 ha)

Efekty działania Inazumy potwierdziłem zarówno wiosną, kiedy podczas lustracji nie było niedobitków na polach, jak i w nowym sezonie jesienią – kiedy presja śmietki i mszyc była bardzo duża. Środek jest skuteczny i bardzo dobrze uzupełnia zakres działania Mospilanu.

Najszerszy na rynku zakres szkodników zwalczanych jesienią

Jedyny insektycyd zarejestrowany do powschodowych zabiegów zwalczania tantnisia krzyżowiaczka, śmietki kapuścianej i mączlików!

Inazuma 130 WG na jesienne szkodniki rzepaku

Dwutorowy mechanizm działania na szkodniki – kontaktowy
i żołądkowy.

Odporność na zmywanie przez deszcz. 

Wielokierunkowy sposób działania na roślinie – powierzchniowy, wgłębny i systemiczny. 

Korzystna klasyfikacja eko- i toksykologiczna.

Najszerszy na rynku zakres zwalczanych szkodników w rzepaku ozimym.

SUMI AGRO POLAND Sp. z o.o.   |   ul. Bonifraterska 17  |  00-203 Warszawa  |  tel.: 22 637 32 37  |  www.sumiagro.pl

Niezawodna broń w walce z jesiennymi szkodnikami rzepaku i pszenicy

Błyskawiczne i długotrwałe działanie dzięki połączeniu 2 substancji czynnych. Lambda-cyhalotryna błyskawicznie uśmierca szkodniki, acetamipryd działa długo, zwalczając szkodniki nalatujące na plantację po zabiegu. 

Bardzo wysoka skuteczność w szerokim zakresie temperatur – działanie już od 5°C sprawia, że produkt doskonale nadaje się do zabiegów wczesnowiosennych i jesiennych. 

Stosować po zaobserwowaniu szkodników, od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie.

Inazuma 130 WG jest jedynym na rynku insektycydem o działaniu systemicznym zarejestrowanym do stosowania w zabiegach jesiennych w rzepaku ozimym, co ma szczególne znacznie w przypadku zwalczania mszyc i mączlików.

Połączenie dwóch substancji czynnych o różnych mechanizmach działania sprawia, że produkt zachowuje wysoką skuteczność nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych – działa już od 5°C i jest odporny na zmywanie przez deszcz.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu śmietki kapuścianej w rzepaku ozimym potwierdzona badaniami:

Najlepsza ochrona rzepaku przed szkodnikami już od początku wiosennej wegetacji 

Inazuma 130 WG posiada szereg wyjątkowych cech, które sprawiają, że środek ten znakomicie sprawdza się we wczesnowiosennych zabiegach przeciwko szkodnikom łodygowym w rzepaku ozimym.


Broń na największego wroga rzepaku

  • Chowacze łodygowe – chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny – są jednymi z najgroźniejszych szkodników dla upraw rzepaku, ponieważ ich żerowanie uszkadza roślinę, uniemożliwia jej dalszy wzrost i naraża na działanie groźnych chorób.
  • Szkodniki łodygowe (chowacz brukwiaczek) mogą żerować na rzepaku już przy temperaturze gleby oscylującej w granicach 5–7°C, a w takich warunkach część dostępnych na rynku insektycydów jest nieskuteczna. 
  • Inazuma działa już od 5°C, co pozwala na bardzo wczesną reakcję, zanim jeszcze szkodniki zdążą wyrządzić szkody w uprawie. Ta cecha, w połączeniu z natychmiastowym działaniem na szkodnika (efekt knock-down), pozwala na błyskawiczne zwalczenie agrofagów.


Błyskawiczne działanie na wszystkie szkodniki występujące w rzepaku i skuteczność podczas nalotów mieszanych!

Inazuma 130 WG na wiosenne szkodniki rzepaku

Skuteczne zwalczanie mszyc w pszenicy ozimej

Inazuma 130 WG jako jeden z nielicznych insektycydów na rynku posiada rejestrację do jesiennego zwalczania mszycy w pszenicy ozimej. Produkt doskonale radzi sobie nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Mszyce zwalczaj od razu!

  • Młode siewki pszenicy ozimej są wyjątkowo atrakcyjne dla mszyc. Ich żerowanie nie tylko osłabia plantację na wczesnym etapie rozwoju roślin, ale również może stać się przyczyną porażenia uprawy przez groźne choroby wirusowe, takie jak żółta karłowatość jęczmienia. 
  • Zwalczanie mszyc na tym etapie rozwoju pszenicy jest bardzo ważne. Produkt Inazuma 130 WG wykazuje działanie systemiczne, przez co znakomicie sprawdza się w zabiegu przeciwko temu szkodnikowi.
  • Połączenie dwóch substancji czynnych z różnych grup chemicznych sprawia, że środek błyskawicznie zwalcza mszyce i zapewnia długotrwałą ochronę plantacji.

Inazuma 130 WG na jesienne szkodniki pszenicy

W celu kompleksowej ochrony rzepaku firma Sumi Agro Poland poleca dwuetapowy program ochrony insektycydowej rzepaku – Totalna Ochrona.

Dzięki zastosowaniu preparatu Inazuma 130 WG w okresie przed kwitnieniem oraz preparatu Mospilan 20 SP  w okresie kwitnienia i po kwitnieniu, program zapewnia kompleksową ochronę uprawy rzepaku przed większością szkodników żerujących na roślinach przez cały okres wegetacyjny.

Skuteczna ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny dzięki zastosowaniu dwuetapowego programu ochrony insektycydowej Totalna Ochrona.

Ochrona rzepaku przez cały sezon wegetacyjny.

Optymalny koszt ochrony plantacji.

Wysoki plon dzięki bezpieczeństwu pszczół i owadów pożytecznych.

Zwalczanie wszystkich gatunków szkodników występujących w rzepaku.

Podwójny cios
w szkodniki rzepaku!

Niezawodna broń w walce z jesiennymi szkodnikami rzepaku i pszenicy